Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

ХҮҮХДИЙН БИЕ БЯДАРЫН ХӨГЖИЛД ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР

2016-2017 оны хичээлийн жилд Дэлхийн зөнгийн Дундговь дахь Олон нийттэй харилцах салбараас манай цэцэрлэгт 3,389,000 төгрөгийн биеийнтамирын хэрэгсэл, хэрэглэгдхүүн тоглоомыг олголоо. Тухайн хэрэглэгдхүүнд буухиа тэмцээний хоолойнууд, үсрэлтийн тавцан, чийрэгжилтийн зам, майхан, нуман шат гэх мэт 12 төрлийн 36 ширхэг тоглоом хэрэгсэл багтсан юм. Биеийнтамирын танхим бүрэн тохижиж хүүхэд бүрийн бие бялдарын хөгжлийг дэмжих ахиулахад үр дүнгээ өгсөн зөв төсөл хэрэгжиж байгаад бид бүхэн баяртай байна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах