Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

ХҮНИЙ ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ

Хүний эрхийн олон улсын өдрийг тохиолдуулан Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу аймгийн цагдаагийн хэлтсийн хэвлэл мэдээллийн албаны мэргэжилтэн Ганбатын зохион байгуулалтаар Дундговь аймаг дахь Хүний эрхийн ахлах мэргэжилтэн Баярцэцэг,ҮЭ-ийн холбооны дарга Мөнхчулуун нар “ Хүнйи эрх, тэгш байдал”, “Хөдөлмөрийн харилцааны тухай ойлголт” сэдэвт сургалтанд 12 багш ажилтан хамрагдаж , Хүний эрхийн чухал болоод нэн чухал, чухал бус гэсэн дадлага ажил, Хөдөлмөрийн харилцааны гэрээ байгуулах журам, ХАБЭА-н орон тоог хэрхэн ажиллуулах талаарх ойлголтыг авлаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах