Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

Эцэг, эх, хүүхэд

Хүүхдийн 1-р улирлын хөгжлийн ахицыг эцэг эхдээ харуулах зорилгоор бэлтгэл бүлэг “Манай гэр бүл”,ахлах бүлэг” Бид чадна”,дунд бүлэг “ Бид хамтдаа”,бага бүлэг “Аав ээж би” зэрэг үзүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулж нийт 122 хүүхэд давхардсан тоогоор 136 эцэг эхийг хамарсан үйл ажиллагаа боллоо. Уг үйл ажиллагаагаар хүүхдийн чадварыг харуулсан оюун ухаан, бие бялдар нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжсэн уралдааныг хүүхдүүдийн дунд зохион байгууллаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах