Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

Бүтээлийн баяр

Хүүхдийн хөгжил, чадвар , оролцоог эцэг эхдээ харуулах зорилгоор 4 бүлгийн 149 хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэнг “ Бүтээлийн баяр” нэрийн дор 3 хоног байгууллага дээрээ суртчилж, эцэг эхээс сэтгэл ханамжийн тэмдэглэл хийлгэж тэдний талархалыг хүлээсэн сайхан ажил боллоо.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах