Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

Багш солилцоо

Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэгийн багш Үнэнцэцэг Эрдэнэдалай сумын цэцэрлэгийн багш Энхсаруул нар цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга туршлагаа түгээх зорилгоор “Багш солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдаж бие биенээсээ суралцах, туршлага хуваалцах тухайн байгууллага хамт олны сайн туршлагыг хэрэгжүүлэх ялангуяа багш нарын арга зүйг сайжруулах ажил 5 хоног тус цэцэрлэг дээр өрнөлөө. Энэ хугацаанд багш нарын хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд сууж хамтарч зөвлөлдөх, сургалтын хэрэглэгдхүүн хамтран хийх, ажлын байрны сургалтанд хамрах, ЗАН-ийн дадлага ажилд оролцох,ярилцлага явуулах зэргээр үр дүнтэй ажлууд хийгдлээ.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах