Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Сургууль

 • -

 • ЭДЦСургууль

..бусад

ЭДЦС-ИЙН “СЭТГЭЛГЭЭ” БАГ

САЙНЦАГААН СУМЫН ЕБС-УУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН <<ХҮҮХЭД ХУУЛЬ 2016>> ТЭМЦЭЭНД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЖ ЦОМ ӨРГӨМЖЛӨЛӨӨР ШАГНУУЛАВ. Тус тэмцээнийг Дундговь аймгийн цагдаагийн хэлтэс, Дэлхийн зөн, ОНХХ газар ХГБЧЧ-ийн газрааас хамтран зохион байгууллаа. 2016.1.22

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ НЬ ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН МОБИКОМЫН САЛБАРТАЙ ХАМТРАН АХЛАХ АНГИЙН СУРАЛЦАГЧИДИЙН ДУНД ТАНИН МЭДЭХҮЙН "АХА" ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах