Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Сургууль

 • -

 • ЭДЦСургууль

..бусад

cургуулийн танилцуулга

         Эрдмээр овоглосон энэ сургуульд 95 багш, ажилтан ажиллаж байгаагийн сацуу бага, дунд,ахлах ангийн 36 бүлэгт нийт 1023 суралцагчтай   хичээллэж байна. Бага, дунд, ахлах, захиргаа аж ахуй гэсэн 4 хэсэгтэй. Нийт багш нарын 63 % нь мэргэжлийн

зэрэгтэйгээс тэргүүлэх багш-3, заах аргач багш-35, боловсролын магистр -10, аймгийн шилдэг багш-7, улсын төрөлжсөн олимпиадын аварга – 3 ажиллаж

байна. Манай хамт олноос алтан гадас-3, хөдөлмөрийн хүндэт медаль-7, спортын мастер-2, спортын дэд мастер- 2, БТА-28, санхүүгийн тэргүүний ажилтан-1 тус тус ажиллаж байна.

 

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ХЭСЭГ

Захиргаа аж ахуйн хэсэг нь 34 ажилтантай бөгөөд тус хэсэгт Боловсролын тэргүүний ажилтан-2, Санхүүгийн тэргүүний ажилтан-1, ЭМЯ-ны Жуух бичигтэн-1, Аймгийн засаг даргын жуух бичигтэн-3, Сумын засаг даргын Жуух бичигтэн-6 Оны шилдэг ажилтан-3 тус тус ажиллаж байна.

БАГЫН ХЭСЭГ

Багын хэсэг 19 багштай 1-5 ангийн 18 бүлэгт 518 суралцагчид суралцаж байна. Тус хэсэгт Боловсролын тэргүүний ажилтан-5, БСШУЯ-ны жуух бичигтэн-3, Аймгийн оны шилдэг багш-1, Тэргүүлэх зэрэгтэй багш-1 заах аргач зэрэгтэй багш-13 тус тус ажиллаж байна. Бага  ангийн бүх сурагчид бишгүүр хөгжим тоглож сурсан . Мөн Шатрын клуб амжилттай хичээллэж байна.

 

ДУНДЫН ХЭСЭГ

Дундын хэсэг 19 багштай. 7-9 ангийн 8 бүлэгт 235 суралцагсад суралцаж байна. Тус хэсэгт Боловсролын тэргүүний ажилтан-7 БСШУЯ-ны Жуух бичигтэн-4, Аймгийн засаг даргын жуух бичигтэн-3, аймгийн оны шилдэг багш-1 заах аргач багш-9 тус тус ажиллаж байна.

АХЛАХ ХЭСЭГ

Ахлах хэсэг нь 19 багштай, 10-12 ангийн 10 бүлэгт 272 суралцагсад суралцаж байна.Тус хэсэгт Боловсролын тэргүүний ажилтан 8, БСШУЯ-ны Жуух бичигтэн-5, аймгийн засаг даргын жуух бичигтэн-6, аймгийн оны шилдэг багш-2, тэргүүлэх зэрэгтэй багш—2, заах аргач багш– 13 тус тус ажиллаж байна.

     Дундговь аймгийн нийт ЕБС-ийн бага ангийн багш , мэргэжлийн багш, удирдлага, БСГ-ын мэргэжилтэн, эцэг эхчүүдэд шинэчилсэн хөтөлбөрийн агуулга,арга зүй, сайн хичээл,явцын үнэлгээний арга, үр дүнгийн талаар 6 удаагийн томоохон сургалтуудыг сум орон нутагт нь болон өөрийн сургууль, БСГ, бусад сургууль дээр амжилттай зохион явууллаа6 Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд явагдсан сургалт,түгээн дэлгэрүүлсэн байдал: 2014 оны 8 сарын 19,20,21-ны өдрүүдэд аймгийн нийт бага ангийн болон мэргэжлийн багш ,удирдлагуудын дунд зохион явуулсан сургалтанд лаборатори сургуулийн туршилтыг хэрэгжүүлсэн багш нар хэрэгжилтийн багийн гишүүд,БСГ-ын мэргэжилтэнтэй хамтран сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион явуулсан.

     БСГ-аас зохион явуулсан “Багш солилцоо”-ны ажлын хүрээнд Лаборатори сургуулийн бага ангийн 18 багш   сумдын багш нарт орон нутагт нь болон сумдаас ирсэн багш нарт хөтөлбөр боловсруулан хөтөлбөрийн дагуу сургалт семинарыг удирдан зохион явуулсан. Өөрийн сургууль дээрээ багш солилцоо буюу түгээн дэлгэрүүлэлт -2 сургалтаар нийт 13 сумдын багш нарыг хүлээн авч арга туршлагаа солилцлоо.

Ном, авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд 23 дугуйланд 900 гаруй хүүхэд хамрагдан улсын аваргын өсвөрийн волейбол, сагсны аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт, мөнгөн медаль хүртсэн. Мөн Буяннэмэх тэмдэгтний болзлыг 43 сурагч ханга Нацагдорж тэмдэгтны болзлыг 7 сурагч хангасан.

 

                             Харилцах утас : 7059305 99009389

             E-mail: tuya.9999@yahoo.com Web site: WWW.ERDMIINDALAI-DU.EDU.MN

 

 

 

Ìàíäàëãîâèéí ñóðãóóëü

¯ã: À.Ëõàãâà   Àÿ: Ä.Ñ¿õáààòàð

Ýðäìèéí äàëàé öàëãèñàí

Ýãøãèéí õèøèãòýé ñóðãóóëü ìèíó

Ýðäíýýñ ¿íýòýé äóðñàìæòàé

Ýýëèéí íºìºðòýé ñóðãóóëü ìèíó

       Ýðäìèéí äàëàé Ýðäìèéí äàëàé

       Ìºíãºí õîíõíû äóóòàé

       Íàìðûí øàðãàë ºäð¿¿äòýé

       ̺ðººäëèéí õàðààöàé ñ¿ëæèëäñýí

       Õàâðûí öýíõýð ¿äø¿¿äòýé

       Ìàíäàëãîâèéí ñóðãóóëü

       Áèäíèé õàéðòàé îðäîí

Õ¿¿õýä íàñíû ìºðººäºëòýé

Õ¿ñëèéí æèã¿¿ðòýé íàéçóóä ìèíó

Àíäûí ñàéõàí íºõºðëºëòýé

Àðèóí ãýãýýí îí æèë¿¿ä ìèíó

Ýðäìèéí äàëàé Ýðäìèéí äàëàé

       Ìºíãºí õîíõíû äóóòàé

       Íàìðûí øàðãàë ºäð¿¿äòýé

        Ìºðººäëèéí õàðààöàé ñ¿ëæèëäñýí

       Õàâðûí öýíõýð ¿äø¿¿äòýé

       Ìàíäàëãîâèéí ñóðãóóëü

       Áèäíèé õàéðòàé îðäîí

Ãýãýýí ¿éëñèéí òýíãýðòýé

Ãýðýëò íîìûí Áàãø íàð ìèíó

Ãàðûã òàíü ãàíçãàíä õ¿ðãýñýí

Ãàéõàìøèãò ýðäìèéí áóðõàä ìèíó

Ýðäìèéí äàëàé Ýðäìèéí äàëàé

     Ìºíãºí õîíõíû äóóòàé

     Íàìðûí øàðãàë ºäð¿¿äòýé

      Ìºðººäëèéí õàðààöàé ñ¿ëæèëäñýí

     Õàâðûí öýíõýð ¿äø¿¿äòýé

     Ìàíäàëãîâèéí ñóðãóóëü

     Áèäíèé õàéðòàé îðäîí

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах