Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Шилэн данс

  • -

  • Төсвийн мэдээлэл

Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах