Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • ИТХурал

Монгол улсын нутгийн захиргааны дүрэм хэмээх баримт бичгийг үндэслэн монгол оронд ардчилсан шинэ засаг захиргааны байгууллага байгуулах ажил 1923 – 1924 онд амжилттай явагдаж дуусчээ. Үүний үр дүнд 1924 оны сүүлчээр Хан – Хэнтий уулын аймгийн Оцол сансарын уулын хошууны Баянжаргалан уулын сум гэж 5 баг, 20 арван 1000 гаруй хүн амтай 40 – өөд мянган толгой малтай байгуулагдаж хөдөлмөрчдийн анхдугаар хуралаа хийж сумын Зангиар Хиа Бадрахыг сонгосноор сумын хурлын анхны үйл ажиллагаа эхэлсэн түүхтэй.

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах