Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Шилэн данс

  • -

  • Батлагдсан төсөв

..бусад

Баянжаргалан сумын ЕБС-ын 2014 оны аудитын дүгнэлт

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах