Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 102 мэдээ )

Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2017 оны 02 сарын 23–ны өдөр 09.00-18.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

  Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2017 оны 02 сарын 23–ны өдөр 09.00-18.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

  Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

  Лавлах утас 70592362, 70592548,

  Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

   

   

  Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

  аймгийн салбар зөвлөл

    Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй холбоотой "САЙН ДУРЫН нийгмийн даатгал төлөх" гэрээг дахин байгуулах боллоо. Иймд даатгуулагч та ЭМНД-ын хэлтэст ирж гэрээгээ дахин байгуулна уу.

   дэлгэрэнгүй
   Луус сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, БИНХ-ын дарга, малчид гэсэн 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэд манай сумын бүтээн байгуулалтыг үзэж, сум орон нутагтай танилцлаа. дэлгэрэнгүй

   Дундговь аймгийн Дэрэн, Говь-Угтаал сумын сургуулийн захирал, Луус болон Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг НБХ-ээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.

   Сонгон шалгаруулалт:  2017 оны 02 сарын 07-ны 8.00-12.00, 13.00-17.00 цагуудад аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт материалаа ирүүлж бүртгүүлэх бөгөөд 2017 оны 02 сарын 08-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт зохион байгуулна. 

   Зарын мэдээлэл: Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn, аймгийн www.dundgovi.gov.mn цахим хуудаснаас болон аймгийн БСУГ, Дэрэн, Говь-Угтаал, Өлзийт, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэгийн  мэдээллийн самбараас танилцах боломжтой.

   Харилцах утас: 70593675, 70592313

   88092459,     88597149,   99009612

   дэлгэрэнгүй

   ЗАРЛАЛ

    

   Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 02 сарын 01-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 02 сарын 2-3-ны өдөр болно.

   Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

   Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

    

   Төрийн албаны зөвлөлийн

   Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

    ЗАРЛАЛ

     

    Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 02 сарын 01-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 02 сарын 2-3-ны өдөр болно.

    Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

    Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

     

    Төрийн албаны зөвлөлийн

    Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

    дэлгэрэнгүй

    Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 12 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 12 сарын 15-16-ны өдөр болно.

    Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

     Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 12 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 12 сарын 15-16-ны өдөр болно.

     Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

      Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 102 мэдээ )

      Цахим санал, өргөдлийн систем

      www.7059106.mn

      Санал хүсэлт илгээх

      Санал асуулга

      ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

      Үр дүнг харуулах