Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 59 мэдээ )

2017 оны аймгийн төрөлжсөн олимпиадын эхлэл болох Орос хэлний олимпиад 2017 оны 01 сарын 20-ны өдөр боллоо. Уг олимпиадад 15 сургуулийн 9-р ангийн 65, 12-р ангийн 15 сурагч, багш 16 оролцсноос багшийн төрөлд Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн багш С.Ариунаа, Эрдэнэдалай сумын сургуулийн багш Ш.Мажигсүрэн, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 4-р сургуулийн багш Б.Урансайхан нар тэргүүллээ. 12-р ангийн сурагчдын төрөлд Эрдэнэдалай сумын сургуулийн сурагч Ц.Чанцалдулам, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 4-р сургуулийн сурагч Б.Хулан, Х.Хашбат нар тэргүүлсэн бол 9-р ангийн сурагчдын төрөлд Дэрэн сумын сургуулийн сурагч Ж.Энхжин, Гурвансайхан сумын сургуулийн сурагч М.Гаамаа, Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн сурагч Б.Дэлгэрмаа нар бусдыгаа хошуучлан оролцлоо. Улсын олимпиад 2017 оны 02 дугаар сарын 20-нд Улаанбаатар хотноо болно.

  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн баг, “Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтран мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Сайнцагаан сумын 7 баг, ерөнхий боловсролын сургууль 19 сургуулийн нийт 30 нийгмийн ажилтнуудад “Кейс менежмент” сэдэвт 3 хоногийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулав.

   БСУГ-аас 11 сараас эхлэн бүх сумын сургуулийн багш нарт арга зүйн зөвлөгөө өгөх, багш нартай хамтарч хичээл заах, хэлэлцүүлэг хийх, "Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр" аяны гарааны үнэлгээ хийх, соёлын байгууллага, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад зөвлөн туслах зорилгоор БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, аймгийн төв номын сан, аймгийн музейн ажилтан, цэцэрлэгийн зөвлөн туслах баг ажиллаж 2017 оны 01 сарын 20-нд ажлаа дуусгаад ирлээ.

    2016 оны 11-р сарын 15-аас  2017 оны 01 сарын 20-ныг дуустал Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар, аймгийн музей хамтран бүх сумын төрийн албан хаагчид, ард иргэдэд Удмын бичиг хөтлөх тухай тогтоол шийдвэрүүд, Удмын бичиг хөтлөх ач холбогдол, цус ойртолтын хор нөлөө, удмын бичиг хэрхэн хөтлөх тухай сургалт мэдээллийг хийж, 14 сумын 668 хүнийг хамрууллаа. Хулд сумын төрийн албан хаагчдын хөтөлсөн 87  удмын бичиглэлээс 10-ыг сонгон үзэж, сайжруулах зөвлөмжийг өгсөн.

    дэлгэрэнгүй

    Аймгийн БСУГ, Дэлхийн Зөн Дундговь ОНХХ хамтран зохион байгуулж байгаа цэцэрлэгийн багш нарыг чадваржуулах гурван үе шаттай сургалт зохион байгуулахаар БСГ-ын СӨБ-ын мэргэжилтэн Ц.Эрдэнэсүрэн санаачлан төсөл боловсруулаад байна. Тус шаталсан сургалтын эхний шатны сургалтанд БСУГ-ын дэргэдэх СӨБ-ын зөвлөн туслах багийн 8 хүний бүрэлдэхүүн Улаанбаатар хотноо МУБИС – СӨБС дээр “ Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих арга зүй”  сэдэвт сургалтанд хамрагдаж бүсийн сургагч багшаар бэлтгэгдлээ. Сургагч багш нар аймагтаа 2016.12.12-.16-ныг дуустал хугацаанд аймгийн хэмжээний бүх цэцэрлэгийн багш нарыг 2 бүс болгон сургалт зохион байгуулж байна.

    дэлгэрэнгүй

    БСУГ-аас Дэрэн, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Өндөршил,Гурвансайхан,Баянжаргалан,Өлзийт,Хулд, Луус  сумдын сургууль, цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудад 2016 оны 11 сарын 15-наас 12-р сайрын 02 -ны хооронд 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөн туслах баг ажиллаад ирлээ. Зөвлөн туслах баг нь сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн   багш, ажилтны  үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах, хүүхдэд ээлтэй дотуур байр аяны гарааны үнэлгээг хийлээ. Сумын иргэд, албан байгууллагуудын албан хаагчдад Угийн бичгийн сургалтыг зохион байгууллаа.

    дэлгэрэнгүй

     Математикийн багш нарын хэрэгцээнд суурилсан мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттай хамтран Боловсрол, соёл, урлагийн газраас 2016 оны 11 дүгээр сарын 11, 12-нд нийт 31 багшийг хамруулан зохион байгууллаа. Уг сургалт нь багшид тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг шийдвэрлэх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр зохион байгуулагдлаа.

    дэлгэрэнгүй

    Сайнцагаан сумын Улсын Тэргүүний 3-р цэцэрлэгийн зүгээс жил бүр уламжлал болгон явуулдаг эцэг эхийн сургалтыг ЦЭЦЭРЛЭГ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАМЫН АЖИЛЛАГАА ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ ерөнхий сэдвийн дор

    -       2 настай хүүхдүүдийн эцэг эхэд ЗӨРҮҮДХЭН БИ БИ сэдвээр

    -       3 настай хүүхдүүдийн эцэг эхэд ХҮҮХДИЙН ТАРХИНЫ ХӨГЖИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД сэдвээр

    -       4 настай хүүхдүүдийн эцэг эхэд ХҮҮХДИЙН СУРАХ ҮЙЛИЙН ОНЦЛОГ сэдвээр

    -       5 настай хүүхдүүдийн эцэг эхэд ТА ХҮҮХДЭЭ СУРГУУЛЬД ОРУУЛАХАД БЭЛЭН ҮҮ  сэдвээр тус тус зохион байгуулж, сургалтанд нийт 195  эцэг эх асран хамгаалагчид хамрагдаж сургалтын талаар сэтгэл ханамж өндөр байлаа. Цаашдаа эцэг эхийн сургалт сар бүр үргэлжлэн явагдана. 

    дэлгэрэнгүй

    Улсын тэргүүний 3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч , багш нарын хамтаар 2016 оны 09 сарын 22-23 ны өдрүүдэд Улаан-Үүд Росинка173-р цэцэрлэг дээр болсон хотын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Цахим арга зүйг сургалтын хөтөлбөрт ашиглах нь “сэдэвт сургалтанд оролцоод ирлээ.

    Тус Росинка цэцэрлэг нь Улаан-Үүд хотын тэргүүний цэцэрлэг бөгөөд 50 жилийн ойгоо угтаж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын орчин, гадаа талбай, сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл , багшийн арга зүйн өөрчлөлт рүү чиглэсэн олон үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж байна.

    Тухайлбал манай багш нар шинэ арга зүй болон цахим арга зүй, бүтээлч санаа бүхий 9 хичээл дээр сууж, 8 сэдвээр илтгэл сонсоод өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх шинэ санаа олз омгоор дүүрэн ирлээ.

    дэлгэрэнгүй

    Наадамд оролцох аймгууд: Булган, Говьсүмбэр, Дархан, Дундговь, Сэлэнгэ, Төв, Өмнөговь, Эрдэнэт аймгуудын баг тамирчид оролцоно.

     

    Хөдөөгийн багш нарын спортын 14-р наадмын хөтөлбөр

    Нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 10 цагаас Мандал сургуулийн гадна талбайд

    2016 оны 09 сарын 23-25-нд болох тэмцээн уралдааны залны хуваарь

     

    Спортын төрөл

    Зохион байгуулагдах газар

    1

    Теннис

    Сайнцагаан 3-р сургуулийн спорт зал

    2

    Шатар

    “Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн урлаг зал

    3

    Шагайн харваа

    Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн спорт зал

    4

    Сагсан бөмбөг/ эрэгтэй , эмэгтэй/

    Биеийн тамир спортын газарт

    5

    Волейбол /эмэгтэй /

    “Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн  “А” зал

     

    Волейбол /эрэгтэй /

    “Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн  ”Б” зал

     

     

     

     

    2016 оны 09 сарын 25-ны 14 цагаас Биеийн тамир, спортын газарт Шагнал гардуулах үйл ажиллагаатай.

     

    дэлгэрэнгүй
    Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 59 мэдээ )

    Цахим санал, өргөдлийн систем

    www.7059106.mn

    Санал хүсэлт илгээх

    Санал асуулга

    ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

    Үр дүнг харуулах