Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 135 мэдээ )

 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2017 оны   1-р сарын 11-ний өдрийн     А/06 тоот захирамжын дагуу 3-р багийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимын хэлбэрээр зохион байгуулна.

Газрын байршил

Зориулалт

Талбайн хэмжээ /м2/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/

Дэнчингийн хэмжээ /төг/

Дэнчин тушаах дансны дугаар

Цагдаагийн постны баруун тал

үйлчилгээний

1200

4320000

432000

СЦ сум 081400962

 

 

дэлгэрэнгүй

    Жаст Ойл шатахуун түгээх станцын урд уулзвараас Мандал цогцолбор сургууль хүртэлх замын 26 ширхэг гэрэлтүүлэгийг Сайнцагаан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 63 сая төгрөгөөр хийлээ. Тус ажлыг High geth ХХК хийж гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө. Цаашид гэрэлтүүлгийг засвар үйлчилгээг Хот тохижуулах газар хариуцах бөгөөд орой 18 цагаас 24 цаг хүртэл, өглөө 07-08 цаг буюу сурагчдын хичээлд явах цагийг таруулан асаах юм.

дэлгэрэнгүй

Сайнцагаан сум 2017 онд дараах зорилгыг дэвшүүллээ.

  1. Төрийн үйлчилгээг зөв зохион байгуулан, хариуцлагатай,чадварлаг төрийн албыг төлөвшүүлж, нээлттэй, ил тод байдлыг ханган, хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

           Зорилгыг хэрэгжүүлэхэд 57 арга хэмжээ төлөвлөлөө.Энэ хүрээнд иргэдэд төрийн үйлчилгээг шат дамжлага багатай, хүнд сурталгүй хүргэж,төрийн албан хаагчдыг хариуцлагажуулахад анхаарч, аливаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бүх шатанд ханган ажиллана.

  1. Эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, “Шилэн данс”ны хуулийг бүх шатанд хэрэгжүүлнэ.

Энэ хүрээнд 10 үйл ажиллагаа тусгасан бөгөөд төсвийн хуулийг хэрэгжүүлж,төсвийн байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтанд хяналттай ажиллаж, төсвийн орлого төвлөрүүлэхэд албан хаагч,иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ажлаа чиглүүлнэ.

 

дэлгэрэнгүй

Сайнцагаан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухай 

           Сумын төрийн үйлчилгээний хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод байдлыг бүхий л салбарт тогтмолжуулах, иргэдийг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийг хамгаалах, ЖДҮйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх таатай нөхцөлийг бий болгох, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, хотын бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх эрхэм зорилгыг дэвшүүллээ.

Сумын засаг даргын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 6 зорилгыг дэвшүүлэн, 19 зорилтын хүрээнд Засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын ”Мандал хөгжил” цогц төлөвлөгөөний тодорхой заалтуудыг тусгасан 155 хөтөлбөрийг төлөвлөлөө.

 

дэлгэрэнгүй

Борометр олгов

2016-12-01 10:39:50

Хөгжлийн бэрхшээлтэй малчин, Залуу малчин гэр бүлийг дэмжиж Монголын Улаан загалмайн Нийгэмлэгийн гамшгийн хариу арга хэмжээ авах төслийн хүрээнд Сайнцагаан сумын хөдөөгийн 3 багийн 10 малчин өрхөд аймгийн Улаан Загалмайн Хорооноос борометрийг олгов.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 135 мэдээ )

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах