Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Одоогоор тус Засаг даргын Тамгын газар нь:

- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

- Хууль зүйн хэлтэс, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

- Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

-Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй

Үүнд архивын тасаг, хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг, Олон нийттэй харилцах алба гэсэн 5 үндсэн нэгж, 3 албатай 1 Цэргийн штабтай нийт 39 ажилтны  орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах