Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Мэдээ мэдээлэл

 • -

 • Цаг үеийн мэдээлэл

Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 41 мэдээ )

2016-09-28 13:24:38

Сумын сонгуулийн хороо нь нийт 10 төрийн албан хаагчид гэрчилгээжүүлэх сургалтыг 2016.09.22-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд сургалтыг сонгуулийн тухай хуулийн хүрээнд гол гол анхаарах асуудал өөрчлөлтүүдийг төрийн албан хаагч нарт танилцуулсан.Сургалтанд дунд сургуулиас 9, соёлын төвөөс 1 багшийг тус тус хамруулсан.

  Орон нутгийн 2016 оны ИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшихээр бүртгүүлсэн 38 нэр дэвшигч нарт нэр дэвшигчийн үнэхлэхийг хуулийн хугацаанд буюу 2016.09.27-ны өдөр сумын сонгуулийн хороо гардууллаа.Үнэмлэх гардуулах үеэр нэр дэвшигч нарт сонгуулийн сурталчилгаагаа хуулийн хүрээнд зохион байгуулах талаар болон сонгуулийн хуулийн талаар мэдээллийг өгч ажилласан.

   2016-05-18 16:54:00

   2016 оны 05 сарын 17-оос 18-ний өдрүүдэд сумын Хүүхэд хамгаалах хамтарсан багийн гишүүд ДЗОНХХ-тэй хамтран Дунд сургуулийн сурагчдад “Хүүхдийн утас 108” –ын талаар мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд дотуур байрны 80-н сурагч дунд сургуулийн 130-д сурагчдад “өртөөчлөх аялал” нэртэй хөгжөөнт тоглоом тоглуулж 1,2-р байрыг шалгаруулан шагнаж сонирхолтой байдлаар сургалт мэдээллийг өгөв.

   дэлгэрэнгүй

   Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан уламжлалт ёс заншлаа дээдлэн өвлүүлэн уламжлах үүднээс “Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгуулсан бөгөөд өдөрлөгт сумын нийт иргэд идэвхтэй оролцон 1 өдөр монгол дээлээр гоён монгол ёс заншлаараа бахархан мөн өдөрлөгийн үеэр багуудын дунд уламжлалт тоглоом шагай наадгай, алаг мэлхий өрөх зэрэг уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж нийлбэр дүнгээр Дунд сургуулийн баг хамт олон түрүүлсэн.

   дэлгэрэнгүй

   Хүүхэд хамгааллын сарын аяны хүрээнд сумын “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг”-ийн гишүүд иргэд хөдөлмөрчид, эцэг эхчүүдийн дунд “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-ийн талаар сургалт зохион байгуулж сургалтанд нийт 120 хүн хамрагдсан байна.

   Мөн Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллага, Хүүхдийн цэцэрлэгтэй хамтран эцэг эхчүүдэд “Хүүхэд гэж хэн бэ?, “Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрх”-ийн талаар нээлтэй өдөрлөг зохион байгуулж Нийт 58 эцэг эх оролцсон байна.

    2016-05-03 13:26:30

    Аймгийн Улаанзагалмайн дунд шатны хорооноос орон нутгийн гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагаанд зориулан гал унтраах багаж, хувцас хэрэгсэл нийт 10 гаруй сая төгрөгний эд зүйлийг хүлээлгэн өгч мөн Гал унтраах бүлэгт сургалт зохион байгуулав.

     Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хуулийг сурталчилах сарын аяны хүрээнд 2016 оны 04 сарын 22 нд НЭГ ӨРХ НЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА зохион байгуулж нийт 20 гаруй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч оролцсон бөгөөд шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр Э.Алтаннавч, Г.Төгсцэцэг, Х.Нямдорж нар шалгарч нийт 1200000 төгрөгний борлуулалт хийгдэж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн.

      Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн сарын ажлын хүрээнд төсвийн 5 байгууллага дээр ХАБЭА-н салбар зөвлөлийг байгуулан үүрэгжүүлж ажилласан.
      ХАБЭА-н салбар зөвлөлийн гишүүдийг чадваржуулах үүднээс аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Үйлдвэрчний эвлэлтэй хамтран “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг чавдаржуулах” сэдэвт 1 өдрийн сургалтыг сумандаа захиалан зохион байгуулсан.Сургалтанд салбар зөвлөлийн нийт 14 хүн хамрагдсан.

       Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 339-р тогтоолын дагуу 2016.03.24-ны өдрийн 16.00 цагт гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургалтыг зохион байгуулсан.Дээрх дадлага сургуулилтад сумын онцгой комиссын бие бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн, иргэд идэвхитэй хамрагдлаа.нийт 83 хүн, 8 машин оролцсон.

       дэлгэрэнгүй

       Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг бий болгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд” Мэрси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран “Менежмент”, “Төрийн албан хаагчийн ёсзүй ба ашиг сонирхол” сэдвийн хүрээнд сургалтыг зохион байгуулсан.Сургалтын гол зорилго нь төрийн албан хаагчийг чадваржуулахад оршино.Дээрх сургалтыг зохион байгуулснаар төрийн албан хаагч бүр ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хийсэн ажлаа хэрхэн яаж тайлагнах талаарх аргазүйд суралцахын зэрэгцээ төрийн албан хаагчийн ёсзүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан хэрхэн урьдчилан сэргийлах зэрэг мэдлэгээ улам бататган авсан.Сургалтанд нийт 21 төрийн албан хаагч оролцсон.Нийт 63000 төгрөгний зардал гарсан.

        Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 41 мэдээ )

        Цахим санал, өргөдлийн систем

        www.7059106.mn

        Санал хүсэлт илгээх

        Санал асуулга

        ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

        Үр дүнг харуулах