Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3  ( 29 мэдээ )
 1. ХХААХҮЯамны сайдын 02 тоот, Аймгийн Засаг даргын 04 тоот албан даалгавар тус тус гарч орон нутагт хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан ХХААГазрын даргын баталсан 9 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллахын зэрэгцээ 

7 хоног бүрийн Пүрэв гаригт сумдаас отор нүүдлийн судалгааг авч нэгтгэж  мэдээлийн сан бүрдүүлэн аймгийн удирдлагууд болон холбогдох байгуулагын  дарга,  хэлтэс, агентлагийг үнэн бодит мэдээллээр хангахад анхааран ажиллаж байна.

2016 оны 01 сарын 04 ний өдрийн байдлаар тус аймагт Төв аймгийн 6 сумаас 63 өрх  71125 толгой малаар, өөрийн аймгийн бусад сумдын нутагт 204 өрхийн 151000 толгой мал, гадны аймаг суманд 190 өрх 122395 толгой малаар оторлолттой байна. Цаашид отор нүүдэл нэмэгдэж сум хооронд болон гадны аймаг сумдаас мал ихээр орж ирэх хандлагатай байгаа тул сумдын Засаг дарга нарт хэд хэдэн асуудал дээр анхаарч ажиллах чиглэл өгч ажилласан ба отроор ирж байгаа малчдын сумдын удирдлагууд болон малчидтай хамтран ажиллах гэрээний төслийг боловсруулан сумдад хүргэн ажилласан.

 1. ХХААГ-ын даргын 2016 оны А/15 тушаалаар Шуурхай штабыг 5 гишүүний бүрэлдэнхүүнтэй байгуулан, штабын ажиллах журмыг хавсралт-1, шуурхай штабын жижүүрт ажиллах жижүүрийн хуваарийг хавсралт 2-р  тус тус батлан 03.01 өдрийг  хүртэл ажиллуулахаар шуурхай арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
 2. Засгийн газрын 2016 оны 322-р тогтоолоор аймаг сумдын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлсэн ба одоогоор сумдын аюулгүй нөөцөд өвс- 620,7 тн , тэжээл-230,7 тн, аймгийн аюулгүй нөөцөд 208 тн өвс, тэжээл-20 тн нөөцтэй байна. Сумдууд өвс тэжээлийн нөөцтэй байгаа ба нэр бүхий 5 сумын 8 ААН-д өвс-135 тн, тэжээл-45 тн  нөөцлөн малчид иргэдэд нийлүүлж, өнөөдрийн байдлаар өвс-6500, тэжээл-12000 төгрөгний үнэтэй  борлуулж байна.
 3. Аймгийн хэмжээнд ОБ-ын хэлтсийн харьяанд  нийт 46 толгойн сэргийлэгч ажиллуулан цаг агаарын аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлгийг толгойн сэргийлэгчээр дамжуулан малчид иргэдэд хүргэдэг. Цаашид нэмэгдүүлэн бүх сумдыг хамруулах шаардлага гарч ирж байна. Мөн Tsаg-agaar.mn-s нарийвчилсан мэдээллийг авч ХАА-н үйлдвэрлэлд ажиллагсад үйл ажиллагаагаа урьдчилан төлөвлөн, ашиглаж байх тухай зөвлөмжийг сумдад хүргэсэн.
 4. Аймгийн хэмжээнд бартаа туулагч хүнд даацын машин-4 /ОБ-2,Сайнцагаан сумын Эрчим хүчээр хангах албанд-1, Автозам  ашиглалтын Ялгуусан ХХК-д-1/, авто зам хаагдсан үед нээлттэй байлгахад зориулагдсан автогридер -1, ковш-8, автотрайлер-1 байна. Дээрхи техник хэрэгслүүдийг ОБГ-аас шаардлагтай үед ашиглах бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. 
 5. Мал аж ахуйг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах ажлыг орон нутагт зохион байгуулж 15 сумын хэмжээнд 435 малчин, мал бүхий өрх, 135436 толгой малыг 53.928.058 төгрөгний даатгалд хамрууллаа. Нийт малчин өрхийн 6.7%, мал сүргийн 5 хувь тус тус хамрагдсан. Сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн банкнаас 1535 малчин өрх зээлийн дэмжлэг авч эрсдлийн даатгалд давхар даатгуулсан.
 6. Дундговь аймгийн хэмжээнд өвөлжилтийн байдал хэвийн байна. 2016 оны 12 сарын 21-22 өдрүүдэд нийт сумдын нутгаар цас орсон ба дээд тал нь 6 см цас орсон. Одоогоор бараг цасгүй болж байна. Отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан малын халдварт  өвчин нэмэгдэж байна. Дэрэн, Эрдэнэдалай суманд гоц халдварт хонины цэцэг өвчин гарч  12 сарын 17 өдрөөс хорио цээрийн дэглэм хэрэгжүүлж байна.
дэлгэрэнгүй

Малын гоц халдварт цэцэг өвчний тархалт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулж ХХААГ-ын даргын 2016.12.22-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх "Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтлийн ажил зохион байгуулах удирдамж"-ийг батлан гаргалаа. Уг удирдамж нь малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж буй ААН, иргэдэд үйлчлэх болно.

  Цагийн байдал хүндэрч, малын гоц халдварт өвчний гаралт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан ХХААГ-аас шуурхай штабыг байгууллаа. Малын гоц халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн малчин мал бүхий иргэд дараах утсанд хандаж мэдэгдэнэ үү.  

  УТАС: 93215538,  ажлын цагаар 70593052

           Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилт болон мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих тухай ХХААХҮЯамны сайдын 02 тоот, Аймгийн Засаг даргын 04 тоот албан даалгавар тус тус гарч орон нутагт хэрэгжиж эхлээд байна. 2016 оны 12 сарын 01-ний өдрийн отор нүүдлийн мэдээгээр тус аймагт Төв аймгийн 4 сумаас 9 өрхийн 8198 мал, өөрийн аймгийн бусад сумдын нутагт 212 өрхийн 150401 мал, гадны аймаг суманд 187 өрх 269504 толгой малаар оторлолттой байна. Цаашид отор нүүдэл нэмэгдэж сум хооронд болон гадны аймаг сумдаас мал ихээр орж ирэх хандлагатай байгаа тул сумдын Засаг дарга нар анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана уу. Үүнд:

   1. Сумдын удирдлагууд өөрийн сумын бэлчээрийн даацад тохируулан гаднаас отроор орох боломжит малын тоо, судалгааг урьдчилан гарган орон нутгийн шийдвэр гаргах болон отроор өрх, мал оруулах сумдын удирдлагууд тухайн сумдтай гэрээ байгуулан малчдын ая тухтай оторлох нөхцөл байдлыг хангахад хамтарч ажиллах

   2. Отроор ирж буй малчин өрхийг урьдчилан тандаж, мал эмнэлгийн шинжилгээний бичиг, тухайн орон нутгийн Засаг даргын тодорхойлолтыг үндэслэн өөрийн суманд нэвтрүүлэх дамжин өнгөрүүлэх, бүртгэл судалгаатай ажиллах

   3. ХХААХҮЯ-ны Сайдын 02 тоот албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын 04 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтүүд дээр ач холбогдол өгч, анхаарч ажиллах. 

   дэлгэрэнгүй

   Хяналтын цэгт хэлтэс, агентлагууд хуваарийн дагуу хариуцлагатай ажиллана уу.

    Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2015 оны А/76 дугаар тушаал, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20 өдрийн гэрээг үндэслэн аймгийн засаг даргын А/174-р захирамж, ХХААГазрын даргын А/05-р тушаалын дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Сайнцагаан, Хулд сумдын нийт 12000 хонин сүрэгт хувьсийн ангилалт хийж байна.  

    Энэхүү ажлыг Сайнцагаан суманд Мал үржлийн үйлчилгээний Норчүгэнэ хоршоо, Хулд суманд Мал үржлийн үйлчилгээний “Хулд таван эрдэнэ” ХХК гүйцэтгэж  байна. Эдгээр нэгжүүдийн ажлын явц байдалтай газар дээр нь Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч, МАА-н Хэлтсийн албан хаагчид үзэж танилцаж заавар зөвлөгөө чиглэл өгч ажиллаа.  

    Сайнцагаан сум 6000 хээлтэгч, хээлтүүлэгчид хувьсийн ангилалтыг хийж амжилттай дуусгалаа. Энэхүү ажлыг чанартай гүйцэтгэхийн тулд ХААИС-н багш Ph/D Н.Сүхээг урьж авчирч арга зүйн зөвлөгөөг авч цаашид хонин сүргээ өсгөн үржүүлэх ажлын чиглэлээ тодорхойллоо. 

     Тариалалтын бэлтгэл ажилд  шаардлагатай хүнсний ногооны  үр, үрсэлгээтэй хэрэгцээт зүйлсээ ХХААГазраас худалдан аваарай . Хүнсний нарийн ногооны үрслэгийн захиалга авч байна. Олон тоогоор захиалбал хөнгөлөлттэй /1 бүрийн үнэ/.
     - Өргөст Хэмх (Эффект) ш – 1000 төг
     - Улаан лооль (Сибирский ранный) ш - 1000 төг
     - Черри лооль (Голланд сорт) ш - 1000 төг
     - Амтат чинжүү (Голланд сорт) ш - 1000 төг
     - Тарвас /ш/ - 800 төг
     - Артишок /ш/- 1000 төг
     - Амтатгуа /ш/– 800 төг

     - Төл сонгино /кг/-8000 төг

     Захиалга авах утас: 96046616, 88097325 

      Хуудас:  1   2   3  ( 29 мэдээ )

      Цахим санал, өргөдлийн систем

      www.7059106.mn

      Санал хүсэлт илгээх

      Санал асуулга

      ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

      Үр дүнг харуулах